X
Menu

Om oss

Vilka är egentligen StädGo?

Städ Go är ett rutinerat serviceföretag med bred erfarenhet av både små och stora städuppdrag. All vår städning utförs med kvalitetsgaranti och vi strävar alltid efter regelbundenhet och kontinuitet i vår kundrelation.

Göteborgsföretaget Städ Go grundades 2003 och vi har alltid trott på att växa långsamt med våra uppdrag. Därför har vi genom åren lyckats vara trogna vårt koncept som bygger på personlig kontakt när vi expanderat från två medarbetare till ett tjugotal.

 

Miljöpolicy

Miljön är viktig för oss. Läs mer om hur vi arbetar för att minimera miljöpåverkan.

Städ Go väljer leverantörer och utrustning med omsorg och levererar tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Städ Go minimerar användning av kemikalier och möliggör återanvändning och återvinning av produkter, maskiner och emballage som används i verksamheten. Städ Go säkerställer och upprättar miljöpolicyn en gång per år.

Detta innebär att:

 • Städ Go alltid prioriterar att minska miljöpåverkan vid transporter, arbetsmetoder och arbetsprocesser.
 • Städ Go alltid följer lagar och förordningar.
 • Städ Go vid upphandling, i möjligaste mån, ersätter med miljöanpassade produkter och leverantörer.
 • Städ Go säkerställer att vår personal utför arbetsmomenten på ett miljöriktigt sätt.
 • Städ Go huvudsakligen arbetar med fiberdukar (s k mirakeltrasor) och moppar.
 • Städ Go är miljödiplomerade av Miljöförvaltningen, Göteborgs kommun.

Kvalitet

 • Städ Go kvalitetssäkrar utfört arbete med regelbundna uppföljningsbesök i samråd med kunden.
 • Städ Go säkerställer (om möjligt) att vår kund har samma personal vid varje städtillfälle.
 • Städ Go säkerställer att fast och vikarierande personal följer avtalad städinstruktion. 

Arbetsledare

 • Har hög kompetens med lång erfarenhet i branschen. 
 • Säkerställer kompetensen genom vidareutbildning internt och externt.
 • Är lyhörda för kundens behov.
 • Är väl insatta i företagets värderingar och produkter.
 • Följer upp utfört arbete hos kunden.

Personalen (hos kunden)

 • Ska kunna kommunicera, läsa, skriva på svenska.
 • Är arbetsklädd.
 • Har tystnadsplikt.
 • Arbetar i team om möjligt (om medarbetare är sjuk eller annan ledighet, tar en annan i teamet vid).
 • Introduceras och städrutinen säkerställs på respektive arbetsplats.
 • Vidareutbildas regelbundet inom städteknik och miljökunskap.

All vår personal har en lång branschvana och vi ökar ständigt vår kompetens och all personal inom företaget fortbildas enligt de normer som satts av SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).

Säkerhet

 • Vi följer våra kunders säkerhetspolicy och larmrutiner.
 • Nycklar & nyckelkort hanteras med största respekt.
 • Alla nycklar & nyckelkort märks med ett kodnummer och kodnumret antecknas tillsammans med kundens namn på en nyckellista.
 • Städ Go förvarar listan inlåst i dokumentskåp. 

Jobba hos oss

Vi söker städer i Göteborgsregionen. Är du den vi letar efter?

Städ Gos ledord:
Med ”Behovsanpassad städning med resultat och miljö i fokus” skickar vi en servicesignal till våra kunder och medarbetare - gamla som nya. Service, kvalitet & miljö är vårt signum.

Passar detta in på dig? Som städare känner du engagemang och delaktighet.

 • Du är en aktiv, glad person som arbetar snabbt och effektivt.
 • Du vill utvecklas och använda dina kunskaper till att påverka din arbetssituation.
 • Du vill ha tydliga mål och krav och tar egna initiativ. Du arbetar gärna ensam eller i grupp.
 • Du kan ta och ge konstruktiv kritik.
 • Du passar avtalade tider.
 • Du föregår gärna som ett gott exempel.
 • Du ställer krav och stöttar dina medarbetare.

Tycker att ovanstående låter rimligt?
Du är alltid välkommen att skicka in en allmän ansökan till oss där så beskrivande som möjligt berättar vem du är. Vi söker i huvudsak nya städare i Göteborgsregionen.

Välkommen med din ansökan!